Byneset IL

OM BYNESET IL

OM BYNESET IL

VISJON

Byneset Idrettslag skal være en frivillig organisasjon som ønsker

- å gi et tilbud til alle på bygda som ønsker 
- å utøve en idrett
- å utøve en organisert fysisk aktivitet 
- å bidra til at andre kan være fysisk aktive.

 

- å representere en positiv verdiskaping for så vel enkeltindividet som bygda, og dermed være en drivkraft for bygdas videre utvikling
 

- å gjennomføre sitt frivillighetsarbeid basert på kjerneverdiene likeverd, utvikling respekt og toleranse (LURT) 
    

 

VÅRE GRUNNVERDIER

 

Likeverd, Utvikling, Respekt, Toleranse (LURT)

LURT er en del av ”FAIR-PLAY”. Følgende basisverdier utgjør idrettslagets grunnmur:
 

- vi har 0-toleranse for rasisme, mobbing og vold

- vi har 0-toleranse for rus og doping

- vi har respekt for ulike forutsetninger og behov, og skal tilrettelegge deretter

- vi skal utvise respekt og erkjennelse for at alle enkeltfunksjoner innen idretten
  er nødvendig for idretten

- vi har et særskilt ansvar for de som virkelig ønsker ”å bli god”

- vi skal være et all-idrettslag som verdsetter betydningen av at allsidighet i ung alder 
  styrker utviklingen av spesialisten

 

Gjennom disse stikkordene ønsker vi å fortelle så vel egen organisasjon som omgivelsene hvilke verdier vi står for og jobber etter.

Når vi har satt dette på papiret, er det fordi all aktivitet i idrettslaget skal preges av dette.

Uansett hva vi gjør, uansett hvilke vanskelige situasjoner vi kommer opp i, MÅ vår avgjørelse tas i forståelse med Visjon og Verdigrunnlag.

Med andre ord: Dette er ikke bare ORD  - Det forplikter vår aktivitet, og derfor må vi ha et reflektert forhold til temaet.

Det skal etterleves – I hele organisasjonen.

 

Når Fair-Play nevnes spesifikt, er det viktig å forstå at dette er noe langt mer enn det begrepet fotballkommentatorer

bruker når en spiller kaster ballen tilbake til motstanderen pga ballen ble spilt ut over sidelinja som følge av skade.

I vår begrepsverden er ”Fair-play” synonymt med ”Sunt Bondevett” praktisert i hele organisasjonen.

Og er det noe vi på Byneset bør ha nok av, så er det sunt bondevett.

 

 

 

 

 

 

BYNESET IL
POSTBOKS 33
7070 BOSBERG

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift